Primăria Hălmagiu județul Arad

Proces verbal afisare 22.09.2020