Primăria Hălmagiu județul Arad

Proces verbal de afisare 23.09.2020