Primăria Hălmagiu județul Arad

Proces verbal de afisare si anexa