Primăria Hălmagiu județul Arad

Proiect de hotarare privind aderarea la Asociatia de dezvoltare intercomunitara ,, Apa Canalizare judetul Arad ,,

09 aprilie 2019