Primăria Hălmagiu județul Arad

Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare ale bugetelor locale ale comunei Halmagiu, din excedentul anilor precedenti, pe anul bugetar 2018

04 ianuarie 2019