Primăria Hălmagiu județul Arad

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei comunei Halmagiu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Arad pentru anul 2019

05 ianuarie 2019