Primăria Hălmagiu județul Arad

Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentelor anuale ale bugetului local al comunei Halmagiu aferent anului 2018, in anul bugetar 2019

04 ianuarie 2019