Primăria Hălmagiu județul Arad

proiect de hotarare aprobare cerere de finatare si deviz asfaltare drumuri de interes local in com Halmagiu

21 octombrie 2021