Primăria Hălmagiu județul Arad

Proiect de hotarare aprobare cerere de finatare si deviz drum Halmagiu -Cristesti

21 octombrie 2021