Primăria Hălmagiu județul Arad

proiect de hotarare aprobare modificare si completare organigrama, nr. si statul de personal ale aparatului de specialitate a primarului com Halmagiu

17 iunie 2021