Primăria Hălmagiu județul Arad

Proiect de hotarare aprobare situatii financiare a contului de executie an 2020

07 aprilie 2021