Primăria Hălmagiu județul Arad

proiect de hotarare aprobare statutul comunei Halmagiu

07 aprilie 2021