Primăria Hălmagiu județul Arad

Proiect de hotarare revocare HCL nr. 15 din 12.03.2019

19 februarie 2021