Primăria Hălmagiu județul Arad

dispozitia 59 din 07.05.2021 convocare sedinta CL