Primăria Hălmagiu județul Arad

dispozitia 67 din 17.06.2021 convocare sedinta CL