Primăria Hălmagiu județul Arad

Dispozitia nr. 30 din 2021 convocare CL Halmagiu