Primăria Hălmagiu județul Arad

Dispozitia nr.108 din 20.10.2021 convocare ședință extraordinară - de îndată