Primăria Hălmagiu județul Arad

Dispozitie convocare sedinta CL Halmagiu 23.09.2021