Primăria Hălmagiu județul Arad

Dispozitie convocare sedinta din data de 26.02.2021