Primăria Hălmagiu județul Arad

Dispozitie convocare sedinta nr.88 din 09.08.2021