Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 14 din 21.04.2021 aprobare ordine de zi