Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 18 din 21.04.2021 aprobare utilizare excedent