Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 19 din 21.04.2021 aprobare audit extern