Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 20 din 21.04.2021 aprobare buget local 2021