Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 24 din 11.05.2021 ordine de zi