Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 27 din 11.05.2021 inchiriere pajisti comunale