Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 35 din 12.08.2021 alegere presedinte de sedinta