Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 36 din 12.08.2021 aprobare ordine de zi