Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 37 din 12.08.2021 aprobare PV sedinta din 24.06.2021