Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 38 din 12.08.2021 privind executia bugetara trim II 2021