Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 39 din 12.08.2021 privind rectificare buget local 2021