Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 40 din 12.08.2021 privind burse scolare 2021