Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 41 din 23.09.2021 aprobare ordine de zi sedinta