Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 42 din 23.09.2021 aprobare PV sedinta din 12.08.2021