Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 43 din 23.09.2021 aprobare ROF Compartiment Asistenta Sociala