Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 44 din 23.09.2021 privind aprobare rectificare buget local