Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL 47 din 23.09.2021 privind delegare gestiune serviciul public de apa canal catre Compania de Apa Arad