Primăria Hălmagiu județul Arad

HCL nr.28 - aprobare ordine de zi