Primăria Hălmagiu județul Arad

acte necesare pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei