Primăria Hălmagiu județul Arad

Buget detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021