Primăria Hălmagiu județul Arad

Buget rectificat de venituri si cheltuieli anul 2020