Primăria Hălmagiu județul Arad

Buget rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2020