Primăria Hălmagiu județul Arad

Contract de lucrari modernizare strazi in comuna Halmagiu