Primăria Hălmagiu județul Arad

Hotararea nr,4 18,01,2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei comunei Halmagiu