Primăria Hălmagiu județul Arad

Structura

Conducere
Primar:
Dărău Gheorghe
Viceprimar:
Rada Nicolae Voicu
Secretariat
Consilier Superior:
Roman Gabriel
Contabilitate
Consilier Superior:
Leahu Florica
Compartiment taxe si impozite
Casier:
Luca Adrian
Consilier Principal:
Nicoara Rodica Elena
Compartiment resurse umane
Inspector asistent:
Darau Mircea
Urbanism si amenajarea teritoriului
Inspector debutant:
Colf Georgian Gabriel
Referent superior:
Groza Florin
Compartiment asistenta sociala
Inspector asistent:
Sfatcau Tatiana Mariana
Compartiment Agricol
Referent superior:
Budugan Elena
Cabinet primar
Consilier Grad 1A:
Țîșca Laurean Cosmin
Compartiment (SVSU) situatii de urgenta
Conducator autospeciala, sofer-SVSU:
Colf Gheorghe Ovidiu
Mecanic Utilaj -SVSU:
Roman Gheorghe Nicolae
Sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta:
Colf Ioan
Compartiment Cultura
Bibliotecar Debutant:
Indreica Mirela Rodica
Compartiment gospodarire comunala
Muncitor necalificat I:
Caragiu Marian Florin
Muncitor calificat I:
Parta Vasile
Compartiment pasune
Referent Grad II:
Sirban Ioan Calin
Intretinere
Guard:
Indreica Manuela Liliana