Primăria Hălmagiu județul Arad

Anunt etapa incadrare acord de mediu