Primăria Hălmagiu județul Arad

HOTARAREA NR.5 din 01.04.2020 CLSU HALMAGIU