Primăria Hălmagiu județul Arad

Regulament de desfasurare a activitatilor comerciale in comuna Halmagiu- Rev.1